Showing all 2 results

קופסת אוכל Sistema / קופסאות ובקבוקים

קופסת אוכל איכותית מבית המותג סיסטמה - Sistema.הקופסה מחולקת לשני תאים גדולים - הראשון עם מכסה והשני עם הפרדה פנימית ובכך מאפשרת הפרדה בין התאים ועל טריות האוכל.קיימים ארבעה צבעים לבחירה

קופסת אוכל מחולקת קמפוס - Campus / קופסאות אוכל - Campus

קופסת אוכל איכותית מבית המותג קמפוס - Campus.הקופסה מחולקת לשלושה תאים  - שניים קטנים לירקות ואחד גדול לסנדוויץ ובכך מאפשרת הפרדה בין התאים ועל טריות האוכל.קיימים שישה צבעים לבחירה