Showing 9–1 of 13 results

מדפסת ניידת E-Mark / מדפסת ניידת E-Mark

מדפסת כיס, אלחוטית חכמה וניידת. מתחברת לנייד ולמחשב, ומאפשרת להדפיס על עץ, נייר או בד - חותמות, מיתוג אישי, מדבקות, ברקודים ותמונה צבעונית באיכות גבוהה.

עידן חדש להדפסה מהמכשיר הנייד - באמצעות אפליקציה פשוטה לתפעול, תוכלו לקחת אותה אתכם ולהדפיס בכל מקום.

מחסנית דיו צבעוני / מדפסת ניידת E-Mark

נרתיק נשיאה מהודר למדפסת E-MARK / מדפסת ניידת E-Mark

מחסנית דיו צבעוני / מדפסת ניידת E-Mark

מחסנית דיו צבעוני / מדפסת ניידת E-Mark

מחסנית דיו צבעוני / מדפסת ניידת E-Mark

סרגל ממקם עבור מדפסת E-MARK / מדפסת ניידת E-Mark

10 גליונות מדבקות / מדפסת ניידת E-Mark

100 צמידי VIP / מדפסת ניידת E-Mark